Rozšíření služeb o provádění těžebních činností harvestorovým uzlem

Již delší čas registrujeme od našich obchodních partnerů navyšující se množství poptávek po kompletní sužbě v rámci těžebních prací.

1. 10. 2014
Seit längerer Zeit registrieren wir bei unseren Geschäftspartnern zunehmende Nachfrage nach Gesamtdiensten im Rahmen der Fördertätigkeit.

To znamená – pouze jedna firma v lese na pasece od říznutí do prvního stromu až po kompletní vyčištění paseky. Proto jsme se rozhodli zařadit tuto službu do naší nabídky. Vybrali jsme si špičkový harvestor pro naše podmínky, osazen hlavicí LogMax 5000D.

Využitím harvestoru vám můžeme nabídnout kompletní zpracování vaší zakázky. Pro vás to znamená, že budete mít méně starostí s koordinací více firem, jeden termín dokončení, a hlavně paseka bude čistá a upravená k zalesnění. Již v průběhu těžby totiž vyvážíme klest a další materiál ke štěpkování na hromady a valy a tím netrpí na rozlámání, zaježdění do bahna apod.

Tímto způsobem se výrazně urychluje časová náročnost celého procesu. Navíc, kvalita odvedené práce na všech úrovních těžby je stoprocentní a zátěž jednotlivých pracovišť a případné potěžební úpravy jsou minimální.

Základní výhoda pro vás je tedy 100% čistá paseka připravená k zalesnění bez nutnosti jejich dalšího zásahu a to v pevně dohodnutém termínu.

Těšíme se na spolupráci s vámi.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510