Výroba štěpky z vytěžené biomasy

Těžební zbytky a klest, případně pařezy, určené pro štěpkování jsme schopni vyvézt jak z volné plochy vlastními vyvážecími soupravami na odvozní místo, případně nakoupit již vyvezený materiál na "odvozním místě" a následně seštěpkovat  našimi štěpkovači. 

výroba štěpky štěpkovačem Jenz

Výrobu štěpky zajišťujeme i z náletových, případně z cíleně pěstovaných dřevin. Porost takových dřevin vytěžíme, zpracujeme na místě, nebo na centrálním pracovišti, a poté dopravíme k finálnímu využití. Vyčištěnou plochu vám po ukončení prací předáme k dalšímu využití.

Pro zpracování dřevní štěpky využíváme mobilní štěpkovače německé firmy JENZ v kombinaci se špičkovými traktory FENDT a MASSEY FERGUSON. Tato kombinace nám umožňuje zpracovávat klest a těžební zbytky i v hůře přístupných lokalitách a zaručuje jistotu spolehlivosti a kvality výše zmíněných značek.

Rotory našich štěpkovačů jsou rychloběžné s otáčkami cca 1200 ot / min a nejsou tudíž vhodné ke zpracování dřevních odpadů jako jsou pařezy a podobně. Materiál, který tyto štěpkovače dokáží zpracovat v tloušťkách až do 55 cm, musí být prosté kamenů, zeminy, kovů a jiných cizích předmětů, které mohou způsobit poškození stroje.

Od roku 2016 jsme držiteli certifikátu FSC® - (SA-COC-005584, FSC-C134345) certifikace spotřebitelského řetězce s celosvětovou působností, a také certifikátu PEFC™jako certifikát systému směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcích lesů ve prospěch životního prostředí člověka – všechny naše výrobky mohou být dodány s uvedenými certifikáty. 

Pro konkrétní návrh nejvhodnějšího pracovního postupu a cenovou kalkulaci prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510