Pěstební činnost Almea

Pěstební činnost je soubor činností a opatření, kterými lesní hospodář realizuje péči o lesní porosty a to nejen po výsadbě, v jeho mladém věku, ale po celou dobu jeho životního cyklu.

ALMEA nabízí kvalitní péči o les a individuální přístup ve všech fázích života lesa. Pokud mluvíme o jednotlivých etapách, máme na mysli zejména tyto oblasti:

 • Úklid paseky
 • Výsadba lesa
 • Oplocení nové výsadby
 • Odstranění oplocenky po dostatečném zesílení zasázených stromů
 • Ochrana před buření a škůdci
 • Prořezávka a probírka
 • Hnojení
 • Vyvětvování
 • Těžba lesa
Pěstební činnost
DO NOVÉ ETAPY S ČISTÝM ŠTÍTEM

DO NOVÉ ETAPY S ČISTÝM ŠTÍTEM

Po každém zásahu, jako je například těžba, je třeba plochu po těžebním zásahu uklidit, aby bylo možné ji znovu zalesnit. Ruční i mechanické shazování klestu zajistí v každém regionu oblastní vedoucí a jeho tým pěstebních techniků. Váš les bude uklizený kvalitně a včas.

Způsobů likvidace takového odpadu je hned několik:

 • Pálení
 • Vyvezení na odvozní místo, následné štěpkování a odvoz
 • Ruční dočištění
 • Drcení

NOVÝ ZAČÁTEK

Po kompletním úklidu paseky přichází na řadu výsadba nového lesa. Sázení probíhá od března do května, ve vyšších polohách je to možné ještě v červnu. Na podzim je možno sázet od října do listopadu, případně do příchodu prvních denních mrazů. Vysadíme novou budoucnost vašeho lesa stejně tak, jako jsme již osázeli tisíce hektarů lesů v naší zemi.

NOVÝ ZAČÁTEK
ZVĚŘ VAŠIM STROMKŮM NEUBLÍŽÍ

ZVĚŘ VAŠIM STROMKŮM NEUBLÍŽÍ

Nově vysazené stromky je potřeba ochránit kvalitní oplocenkou , aby byly v bezpečí před okusováním od lesní zvěře. Budete tak moci bez obav pozorovat, jak se sazenicím v novém domově daří.

MLADÝ LES JE JAKO MALÉ DÍTĚ

Je třeba se o něj náležitě postarat a proto o sazenice důkladně pečujeme i po jejich výsadbě a oplocení. Pro mladý stromek je velice důležité světlo a vláha. Obojí zajistíme pravidelným vyžínáním zasázených pasek, aby ostatní vegetace stromky nepřerostla a nezahubila.

MLADÝ LES JE JAKO MALÉ DÍTĚ
IMUNITU POTŘEBUJE KAŽDÝ

IMUNITU POTŘEBUJE KAŽDÝ.  I LES.

Pro zajištění zdraví nově vysázeného lesa je třeba stromky ošetřit. Velkou hrozbou jim totiž může být například klikoroh, proti němuž se ochrana provádí nejlépe ošetřením sazenic ještě před výsadbou, případně pak po výsadbě postřikem některým z insekticidních přípravků.

Jako ochranu proti buřeni lze využít postřik herbicidy.

Další hrozbu představuje lesní zvěř, proti jejímuž okusu mladých stromků lze mimo oplocenky využít i speciálního nátěru.

RESPEKT K LESU NEVYPRCHÁ

5 LETÝ PROGRAM S GARANCÍ DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

Veškeré starosti o váš les převezme náš lesní technik, který vás bude průběžně informovat o průběhu lesních prací. Tyto vám bude předávat hotové na bázi měsíčních uzávěrek. Ze starosti „co si s lesem počít“ se pro vás tak stane radost. Radost z krásného, čistého a prosperujícího  lesa.

RESPEKT K LESU NEVYPRCHÁ
FRRRRÉZA V AKCI

FRRRRÉZA V AKCI

Profesionální celoplošnou přípravu půdy včetně rozdrcení pařezů zajistíme pomocí půdní frézy.

I LES JE TŘEBA VYCHOVAT

Výsadbou, oplocením a vyžínáním péče o les nekončí. Výchovu lesních porostů zajistí naše služby v prořezávkách a probírkách, případně těžbě dřeva včetně jeho výkupu a transportu. Dřevo zbavíme klestu, naložíme, odvezeme a prostor po těžbě uklidíme.

I LES JE TŘEBA VYCHOVAT
BLÍŽ NEŽ SE ZDÁ

BLÍŽ NEŽ SE ZDÁ

Středisko pěstební činnosti působí i ve vašem regionu. Pro bližší informace kontaktujte naše specialisty nebo vyplňte poptávkový formulář.

Region Čechy

Oblastní vedoucí: Kristýna TERŠOVÁ
Telefon: 606 263 213
E-mail: kristyna.tersova@almea.cz

Pěstební technici:
Petromil MAKOVEC
Petr ČABRADA
Alexandr KJUČUKOV
Andrei PUPAZA
Marek RICHTER

Region Vysočina

Oblastní vedoucí: Bc. Radomír PÁVEK
Telefon: 607 021 341
E-mail: radomir.pavek@almea.cz

Pěstební technici:
Luboš BARTOŇ
Michal KALENIK
Mykola YASINKO

Region Sever

Oblastní vedoucí: Jaroslava Pařízková
Telefon: 720 066 565
E-mail: jaroslava.parizkova@almea.cz

Pěstební technici:
Serhii CHEPARA
Jan FRODL
Rostislav BEJČEK

Vedoucí pěstebního střediska: Ing. Jan Kříha
Telefon: 607 102 438
E-mail: jan.kriha@almea.cz


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510