Zpracování biomasy a obchod dřevním odpadem

Vykupujeme a dále pak zpracováváme veškerý dřevní odpad, který od vás odvezeme vlastními odvozními soupravy k následujícímu zpracování a dalšímu využití. Do tohoto materiálu patří následující druhy odpadu:

  • Pilařský odpad vznikající při výrobě řeziva a manipulaci dřeva - štěpka, piliny, hobliny, kůra, krajiny a shraby z manipulačních skladů
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad - větvě ze zahrad, parků a další městské zeleně, ...
  • Komunální dřevní odpad - rámy oken, dveří, dřevěný nábytek, atd.
  • Dřevní odpad z logistických center, skladů a velkoobchodů - palety, bedny a bedničky,...
  • Stavební dřevo z demolicí a rekonstrukcí
  • Pařezy po těžbě lesa
  • Odpad vznikající při výrobě dřevěného nábytku

Zpracování výše zmíněných odpadů se provádí mobilními drtiči odpadů a to jak s pomaloběžnými rotory ( pařezy, stavební dřevo ), tak i s rychloběžnými rotory ( komunální odpad, kůra, krajiny, shraby ).

Pro zabezpečení co nejvalitnějšího zpracování těchto materiálů, pracujeme pouze se špičkovými drtiči značky Doppstadt.

Pro zpracování cenových nabídek na výše zmíněné materiály prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510