Lesnické služby

Zajišťujeme komplexní služby pro majitele lesů, v oblasti péče o les se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:  

  • Těžba a přibližování dřeva - ruční nebo harvestorovou technologií od hmoty 0,19 (výchovné zásahy) až do 1+ (úmyslné mýtní těžby, harvestor Valmet, hlavice LogMax 5000 - úřez do 75 cm)
  • Zpracování kalamitních těžeb - kombinace těžebních technologií
  • Pěstební činnost  - výsadba, zajišťování kultur
  • Čistění lesů  
  • Výřezy náletových dřevin (lesy, paseky, vodoteče, rybníky, elektrovody atd.)
  • Vyvážení klestu
  • Likvidace sadů
  • Doprava kulatiny

Pro konkrétní nabídku prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.


MÁTE ZÁJEM NEBO OTÁZKU?

required required

Kontakt

+420 702 294 510